Project EXXON Mobil Rotterdam

Juni 2014

Project EXXON Mobil Rotterdam

Juni 2014 is EXXON Mobil overgegaan tot de aanschaf van enkele 12M en 5M DWT's op rails, die worden gebruikt bij "stops" als "Blast" veilig onderkomen en voor het conserveren van tanks en leidingen. De DWT's staan op rails ( optie 5 van de opstellingsmogelijkheden, zie downloads.) en kunnen dus eenvoudig over de te conserveren tanks geschoven worden en bij het conserveren van leidingtracÊs met het project meelopen. Ook zijn de DWT's voorzien van ATEX gecertificeerde blowers. Op plaatsen waar de DWT's ingezet kunnen worden behoren klimpartijen om de steigers op te bouwen en in te pakken tot het verleden.

Doorwerkvoorziening Doorwerkvoorziening Doorwerkvoorziening Doorwerkvoorziening

Project Hartelbrug Rotterdam

Oktober 2013

Project Hartelbrug Rotterdam

Onderdeel van het groot onderhoud aan de Hartelbrug (N218) te Rotterdam tussen Spijkenisse en het Botlekgebied (verkeerstechnisch een enorm druk verkeerspunt), was het versterken van de beide stalen vallen over het Hartelkanaal en het Zoetwaterkanaal. Om deze van weersinvloeden af te schermen zijn er 2 doorwerkvoorzieningen (DWT8M) met een lengte van 36 meter en 24 meter door ons geplaatst voor de duur van 2x 2 weken, een maal op de oostzijde en eenmaal op de westzijde.

De keuze voor ons systeem had vooral te maken met de krappe planning en de logistiek beperkte ruimte om een doorwerkvoorziening te plaatsen. Op de middenberm is de DWT verankerd aan betonnen barriers (Optie 1 van de opstellingsmogelijkheden, zie downloads) en aan de zijkant van de brug middels beugels aan de leuning van de brug (Optie 6 van de opstellingsmogelijkheden, zie downloads). De opening aan de leuningzijde zijn middels extra zeildoeken afgerokt.

Doorwerkvoorziening Doorwerkvoorziening Doorwerkvoorziening Doorwerkvoorziening